Denna funktion låter dig klippa sammanfoga beskära trimma och rotera den inspelade videon och lägga till effekter musik vattenstämpel och […]