Sången spelades först in av en blott 20 år gammal Paul Paljett och gavs sedan ut på samlingsalbumet Jultoppar från […]

Juniorkorpset ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år Film. Vi i Valhall Industri AS vil ønske […]