VideoLAN VLC Media Player är det kompatibla verktyget som kan öppna M3UB-spellistor på Windows Mac iOS och Android-enheter. Dubbelklicka på […]

Om du får ett felmeddelande som säger Uppdatera ditt Adobe Flash-plugin eller -spelare ladda ner och installera om den senaste […]

Använd bara det här installationsprogrammet om du visades till den. IPhone 8 X och 11 12 och 13 nyare modeller. […]