Fasadfärg Nordsjö Murtex Silicate. Silikatfärg är mer anpassad för husfasader utomhus och är därför mer lämpade för detta ända mål. […]