Alle på nær kriminalinspektør Karen Eiken Hornby som pludselig føler sig gammel og træt. 916 procent av de 84 170 […]