Val av temperatur sker på kontrollpanelen som sitter på kannans handtag där finns även en av- och påknapp samt en […]