Sedan kan du köra programvaran och se de viktigaste fönstren dyka ut. Öppna filen och visa den utan att spara. […]