Om det aktuella inkopplingstrycket underskrids ansluter de elektriska brytkontakterna och. En tryckströmställare för vatten gör i princip samma sak men […]